Υλοποίηση έργου με διαφάνεια, on time & on budget

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κατασκευή στο επίκεντρο

Η Arcus Construction έχει πολλά να προσφέρει στον ιδιώτη, τον αρχιτέκτονα ή την εταιρεία που θέλει να πραγματοποιήσει ένα οικοδομικό έργο on time & on budget. Πάνω απ’ όλα, η ομάδα της Arcus Construction κατασκευαστικη εταιρεια ειδικεύεται στην κατασκευή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο.

1. Από το γραφείο και τη συμβουλευτική, στο εργοτάξιο και την κατασκευή

Η οργάνωση του εργοταξίου και η επίβλεψη του έργου, με την πλήρη ευθύνη του συντονισμού και της σωστής εκτέλεσης των εργασιών, αποτελούν τον πυρήνα της υλοποίησης κάθε έργου. Σε αυτή τη διαδικασία, λειτουργούμε ως τεχνικοί σύμβουλοι προσφέροντας μία σειρά λύσεων, σύμφωνες με τις απαιτήσεις του εργοδότη μας και των τάσεων στην κατασκευή.

2. Υλοποίηση έργου με διαφάνεια, on time & on budget

Ο σεβασμός για την επένδυση του εργοδότη μας μεταφράζεται από εμάς σε μία σειρά από δράσεις: με διαδικασίες διαφάνειας αποκλείουμε τις κρυφές χρεώσεις, δεσμευόμαστε απέναντι στον εργοδότη μας μέσω συγγραφής υποχρεώσεων και ολοκληρώνουμε το κάθε έργο βάσει του προϋπολογισμού, με απόλυτη υπευθυνότητα και χωρίς εκπλήξεις.

3. Δομημένη επικοινωνία & υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση

Στην Arcus Construction η φυσική, διαπροσωπική εμπειρία ενισχύεται με ψηφιακά εργαλεία. Ο εργοδότης μας, αρχιτέκτονας ή ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται καθημερινά για την πορεία εξέλιξης του έργου, μέσω online πλατφόρμας και άλλων ψηφιακών εργαλείων. Για τους αρχιτέκτονες, εφόσον μας ζητηθεί, είμαστε ενεργά παρόντες από το στάδιο της προμελέτης, στη μελέτη εφαρμογής και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η σχέση μας με τους εργοδότες μας δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής. Η εγγύηση έργου είναι μία από τις υπηρεσίες που επικυρώνει την ουσιαστική και υπεύθυνη παρουσία της Arcus Construction στην κατασκευή, πραγματικά και ουσιαστικά, from A to Z.