Σεβόμαστε την επένδυση του πελάτη

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ολιστική προσέγγιση της ανακαίνισης

Ένας openplan χώρος απορροφά έναν παλιό διάδρομο, για χάρη της ευάερης διαβίωσης. Ένα νέο μέλος στην οικογένεια απαιτεί το δικό του δωμάτιο και μπάνιο. Ένα διαμέρισμα γίνεται airbnb, ένα ολόκληρο κτίριο παλιών γραφείων μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ή ακόμα και ένας επαγγελματικός χώρος χρειάζεται να αναβαθμιστεί ή να αλλάξει χρήση. Στην ανακαίνιση, η αλλαγή δεν υπόκειται σε περιορισμούς – όπως εξάλλου και οι ανθρώπινες επιθυμίες

1. Από την ανάλυση αναγκών στην εξεύρεση λύσεων

Για την ArcusConstruction κάθε έργο είναι μοναδικό, όπως και o εργοδότης μας. Πιστέυουμε στην προσωπική επαφή και για το λόγω αυτό επισκεπτόμαστε τον χώρο σας, συζητάμε μαζί τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες σας και σύμφωνα με αυτές, οργανώνουμε τον σχεδιασμό, προσαρμόζουμε την ανακαίνιση στο δικό σαςbudget και σας προτείνουμεολοκληρωμένες εξατομικευμένες λύσεις για εσάς. Η ανακαίνιση στην ArcusConstructionγίνεται μια απλή και ευχάριστη διαδικασία με στόχο πάντα το αποτέσμα να ξεπερνάει τις προσδοκίες σας

2. Ο σχεδιασμός γίνεται ύλη

H οργάνωση του εργοταξίου, η επίβλεψη του έργου και ο συντονισμός των εργασιών είναι ο πυρήνας της ανακαίνισης. Μετά την ανάλυση χρήσης, προκύπτουν οι εξατομικευμένες ανάγκες που μεταφράζονται σε μία σειρά εργασιών που αναλαμβάνουμε υπέυθυνα να διεκπεραιώσουμε εντός χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Αυτές μπορεί να είναι πιο απλές και να αφορούν την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισηενός σύγχρονου χώρου, ριζικές παρεμβάσεις που αλλάζουν σε βάθος την ποιότητα ζωής, αλλά και εξειδικευμένες παρεμβάσεις, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο ακίνητό σας

3. Ανακαίνιση from A to Z

Με την ανάθεση του έργου, αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των απαιτούμενων διαδικασιών, των διεκπεραιώσεων και των αδειοδοτήσεων καθώς και των εγκρίσεων που απαιτούνται, φροντίζοντας ώστε η ανακαίνιση να γίνει με ασφάλεια και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Με δομημένη επικοινωνία και υπηρεσίες πριν, κατά την διάρκεια αλλά και μετά την υλοποίηση του έργου, επικυρώνουμε την ουσιαστική και υπεύθυνη παρουσία μας from A to Z

Η εμπειρία και ο χρόνος μας  είναι στη διάθεσή σας.