Ανακαίνιση καταστήματος delicatessen

Ανακαίνιση καταστήματος delicatessen

Γλυφάδα, Αθήνα
Τοποθεσία
Π.Φάληρο

Πελάτης
Ιδιώτης

Επιφάνεια
60m 2

Τύπος
Κατάστημα

Υπηρεσίες
Επίβλεψη ανακαίνισης