Σεβόμαστε την επένδυση του πελάτη

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναπόσπαστο κομμάτι, στον τομέα της σύγχρονης κατασκευής, αποτελεί η Μελέτη Εφαρμογής (ΜΕ) η οποία έρχεται να συμπληρώσει, να αποσαφηνίσει και να απλοποιήσει την Οριστική Μελέτη ενός έργου.

Η (ΜΕ)  δίνει τη δυνατότητα σε πληρέστερη και λεπτομερέστερη απεικόνιση της κατασκευαστικής δομής ενώ ταυτόχρονα προδιαγράφει τα υλικά δόμησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο εφαρμογής τους μέσω τήρησης των προτύπων και των κανονισμών. Στόχος της (ΜΕ) είναι η βελτιστοποίηση της κατασκευαστικής διαδικασίας μέσω της σύνθεσης του λεπτομερούς σχεδιασμού και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην Arcus Construction ειδικευόμαστε στην εκπόνηση (ΜΕ) και σε συνδυασμό με τη γνώση και την εμπειρία μας αναλαμβάνουμε ταυτόχρονα συμβουλευτικό ρόλο προτείνοντας εναλλακτικές με στόχο την ποιοτική και οικονομική βελτιστοποίηση.

Η ομάδα μας καλύπτοντας όλο το φάσμα των ειδικοτήτων Διπλωματούχων Μηχανικών παραδίδει γρήγορα και άρτια το σύνολο των μελετών, ενώ ταυτόχρονα επιβλέπει τα στάδια της εφαρμογής τους.